Lộ trình học IELTS Speaking và Writing online

Trong bốn kỹ năng của kì thi IELTS thì Listening và Reading có phần dễ luyện hơn vì bạn có thể tự học ở nhà, giải đề thường xuyên.

Trong khi đó hai kỹ năng Speaking và Writing trong khi thi IELTS là hai kỹ năng khó luyện nhất. Thí sinh đòi hỏi hiểu biết và kiến thức trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng phải nắm được lượng từ vựng nhất định. Bên cạnh đó bạn cũng cần feedback từ một người khác để có thể biết mình đã làm tốt hoặc chưa tốt.

Khoá luyện thi IELTS Online Speaking and Writing tại DLC IELTS được tạo ra để giải quyết nhu cầu trên. Khoá học được thiết kế gồm 2 giai đoạn:

Khoá nền tảng IELTS Writing và Speaking

khoá học online IELTS nền tảng Speaking và Writing sẽ giúp bạn nắm được toàn bộ các dạng đề thi IELTS, và bạn cũng sẽ được cung cấp những tips để giải đề. Bên cạnh đó bạn sẽ nắm được các tiêu chí đánh giá của bài thi để định hướng luyện tập hiệu quả nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về khoá học này tại đây.

Khoá luyện tập giải đề Writing và Speaking IELTS hàng tháng

Khoá học online luyện tập giải đề IELTS hàng tháng. Để tăng điểm thì cách tốt nhất là bạn giải càng nhiều đề càng tốt. Bạn sẽ được cùng giáo viên giải đề mỗi tuần. Đồng thời bạn cũng sẽ được giao rất nhiều bài tập để tự luyện ở nhà. DLC cũng có một website làm IELTS test online, bạn sẽ được cấp account để truy cập và giải tất cả các đề được giáo viên chọn lựa. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về khoá học này tại đây.

Điểm khác biệt của khoá luyện thi IELTS này ở DLC là bạn có thể tự lên kế hoạch và quyết định thời gian học của mình. Bạn chỉ cần tham gia khoá học IELTS nền tảng trong hai tháng, sau đó bạn đăng kí học khoá luyện tập giải đề Speaking và Writing IELTS hàng tháng cho đến khi bạn đủ tự tin đi thi.


Cảm nhận học của viên