• 3 ideas to answer IELTS question about “Job Satisfaction”
    “Work’ là một trong những chủ đề phổ biến của IELTS tuy nhiên các bạn học sinh, sinh viên thường khá lúng túng khi gặp các câu hỏi thuộc topic này. Sau đây là tóm tắt 3 ideas mình đã chia sẻ trong lớp Speaking & Writing Practice ở DLC IELTS, các bạn tham khảo nhé. What factors contribute to job satisfaction? Fair salaries and fringe benefits can ensure job […]