Bài mẫu Writing Band 7 dạng Maps cho đề thi ngày 24/10/2020

Bài thi IELTS Writing 24/10/2020 đã ra dạng đề Maps – so sánh 2 layouts của một trường đại học hiện tại và tương lai. Để đảm bảo tính real time và các bạn có cái nhìn chân thực về một bài luận Band 7, mình không trau chuốt quá nhiều cho bài này. Bài […]

3 ideas to answer IELTS question about “Job Satisfaction”

“Work’ là một trong những chủ đề phổ biến của IELTS tuy nhiên các bạn học sinh, sinh viên thường khá lúng túng khi gặp các câu hỏi thuộc topic này. Sau đây là tóm tắt 3 ideas mình đã chia sẻ trong lớp Speaking & Writing Practice ở DLC IELTS, các bạn tham khảo […]